RDA

R.D.A. staat voor Rol Diagrammatische Aanpak. Het R.D.A. Model is een psychologisch en linguÔstisch ordeningssysteem dat, in samenwerking met de universiteiten van Utrecht en Twente, door een team van psychologen en wetenschappelijk onderzoekers is ontwikkeld. Al sinds geruime tijd is het R.D.A. Model uitermate goed toepasbaar onder andere op het terrein van organisatiecultuur en HRM & HRD. Het model beschrijft het gedrag van mensen en organisaties in termen van rollen en interacties. Binnen het R.D.A. Model zijn verschillende psychologische theorieŽn ondergebracht, waaronder de bekende BigFive persoonlijkheidseigenschappen.

Het R.D.A   Model en de daarbij behorende vragenlijsten zijn op wetenschappelijk verantwoorde wijze ontwikkeld, genormeerd en gevalideerd.   Ontwikkelingen vanuit de praktijk worden nauwlettend in de gaten gehouden, waardoor het model aan actualiteitseisen blijft voldoen. RDA is een geautomatiseerd kennissysteem. De vorm van het RDA systeem is het resultaat van 25 jaar samenwerking tussen psychologen, onderwijskundigen en in een latere fase van het ontwikkelproces ook softwaredeskundigen. De basisgedachte achter het systeem is het mogelijk maken van gevalideerde uitspraken over het menselijk effectieve en niet effectieve gedrag onder andere door te koppelen aan de organisatie-, afdelings- en individuele doelstellingen.