Projecten / opdrachten

RDA in een jongerenproject

Waar: Rotterdam
Periode: februari 2011 tot heden
Omschrijving opdracht: Voor een jongerenproject in Rotterdam hebben we het RDA-instrument ingezet. Het doel was om de jongeren niet zozeer te toetsen op wat ze wel of niet kunnen (dat zijn tenslotte vaardigheden en die kun je vaak leren) maar om te kijken waar hun kwaliteiten liggen en vooral hun intrinsieke motivatie.

Ik heb nu zelf met een aantal jongeren deze test gedaan en de uitkomsten met hun besproken. Ze waren hier erg enthousiast over. Het gaf ze inzicht in hun gedrag en aangezien we het ook aan een beroepen- en opleidingsdatabase hebben gekoppeld, kwamen hier soms verrassende resultaten uit.

De begeleiders waren ook tevreden met de rapportages. Niet alleen kregen ze nu inzicht in de kwaliteiten van hun cliŽnten, ze weten nu vaak ook waarom deze jongeren soms in-effectief gedrag vertonen ťn ze weten hoe ze hier het best mee om moeten gaan.
 
Projectleider Basisregistratie Personen

Waar: 2 gemeenten variŽren in inwoneraantal van 25.000+ tot 94.000+ inwoners
Periode: december 2009 tot augustus 2010
Omschrijving opdracht: ondersteuning van de gemeente bij de invoering van de Basisregistratie Personen waarbij ieder binnen de gemeente gebruik maakt van de authentieke (dus juiste) persoonsgegevens.
 
Implementatie beheer BAG

Waar: 5 gemeenten variŽren in inwoneraantal van 25.000+ tot 94.000+ inwoners
Periode: februari 2010 tot heden
Omschrijving opdracht: invoering van de werkprocessen die met de BAG te maken hebben. Gemeentebrede workshops met de medewerkers die direct maar vaak ook indirect met de BAG te maken hebben.
 
Handhavingscoach sociale dienst

Waar: verschillende gemeenten variŽrend in inwonertal van 15.000+ tot 31.000+ inwoners
Periode: 2005, 2006 en 2007
Omschrijving opdracht: coaching en begeleiding van de consulenten sociale zaken bij het houden van (intensieve) controlegesprekken. Verhoging van de fraudealertheid door gezamenlijke dossieranalyse en terugkoppeling en ondersteuning bij het doen van huisbezoeken. Ondersteuning bij het formuleren van juridisch correcte rapportages.
 
Interim coŲrdinator Bijzondere Controle / Sociale Recherche

Waar: gemeente Assen
Periode: december 2003 tot en met juli 2004
Omschrijving opdracht: waarneming van de taken van de coŲrdinator BC/SR en optimalisering van de samenwerking tussen de afdelingen Bijzondere Controle en Sociale Recherche.
 
CoŲrdinator -beleidsmedewerker Sociale Zaken

Waar: gemeente Wormerland
Periode: juni 2005 tot en met januari 2007
Omschrijving opdracht: waarneming van de taken van de coŲrdinator-beleidsmedewerker. Hieronder vallen bijvoorbeeld:
- het periodiek verantwoording afleggen aan raad en college
- het hebben van budgetverantwoordelijkheid
- het formuleren van armoedebeleid en andere beleidszaken
- het aanspreekpunt zijn bij samenwerkingsverbanden
- het voeren van het secretariaat van de bezwaarcommissie
- de dagelijkse aansturing van de medewerkers van de afdeling.
 
Werkprocessen dienst Welzijn

Waar: gemeente Meppel
Periode: oktober 2006 tot en met januari 2007
Omschrijving opdracht: beschrijving, in het kader van een reorganisatietraject, van alle werkprocessen van de dienst Welzijn. Deze werkprocessen moeten uitgaan van de rol en de taak van de medewerkers. Het model waarin de werkprocessen worden beschreven, moet verder flexibel zijn.
 
Projectadviseur invoering Burgerservicenummer (BSN)

Waar: 3 verschillende gemeenten variŽrend in inwonertal van 16.000+ tot 30.000+ inwoners.
Periode: januari 2009 tot december 2009
Omschrijving opdracht: ondersteuning van de gemeente bij de voorbereidingen voor de invoering van het BSN.
 
Projectadviseur invoering Burgerservicenummer in de zorg (BSN-z)

Waar: Medisch Centrum Rijnmond-Zuid (MCRZ) in Rotterdam
Periode: januari tot en met juni 2007
Omschrijving opdracht: ondersteuning van het ziekenhuis bij de voorbereidingen voor de invoering van het BSN-z. Ondersteuning bij de ontwikkeling en implementatie van zorgpaden.
 
Hoogwaardig Handhaven

Waar: 8 verschillende gemeenten variŽren in inwoneraantal van 25.000+ tot 94.000+ inwoners
Periode: oktober 2003 tot en met april 2005
Omschrijving opdracht: ondersteuning van de sociale dienst bij het implementeren van de vier principes van het project "Hoogwaardig handhaven" te weten:

- optimaliseren dienstverlening
- controle op maat
- consequent sanctioneren
- informeren op maat

Deze principes werden gebruikt bij het formuleren van beleid, het aanpassen van werkprocessen en het optimaliseren van de bedrijfsvoering.