Michael Leijder
  Havenstroom

Michael heeft vanaf 1993 10 jaar op diverse functies bij de sociale dienst van de gemeente Zaanstad gewerkt.

Hij is in Zaanstad begonnen als consulent sociale zaken. Vervolgens is hij respectievelijk medewerker terugvordering en verhaal, bijzonder controleur en sociaal rechercheur geweest. Hij was verder nog de co÷rdinator van de afdeling Fraudebestrijding.

Zijn carriÚre bij Zaanstad heeft hij als teamleider Rechtmatigheid en aansluitend als projectleider in 2003 afgesloten.   

Na de oprichting van de Ebbehout adviesgroep in dat jaar heeft hij interim-opdrachten gehad als co÷rdinator bij de afdeling sociale recherche van de gemeente Assen en als co÷rdinator annex beleidsmedewerker bij sociale zaken van de gemeente Wormerland.

Hij is tevens extern projectleider geweest om de principes van het Hoogwaardig handhaven bij verschillende gemeenten te implementeren.

Daarnaast heeft hij zich gespecialiseerd in het 'on the job'-coachen van consulenten bij hun rechtmatigheidstaken.

Op dit moment houdt hij zich voornamelijk bezig als projectadviseur bij het invoeren van de Basisregistratie Personen (BRP) en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

Sinds december 2007 is hij gecertificeerd EGEM-i adviseur.
 
 
Neem contact op met Michael via:
M. 06 212 95 361
E. m.leijder@ebbehoutadviesgroep.nl